Stadslandbouw Dordrecht

Hoe staat het met Boomgaard Bildersteeg?

De afgelopen periode is er veel overleg geweest met diverse partijen over de boomgaard Bildersteeg. Vorig jaar is een wijkwens ingediend om de boomgaard op te knappen in samenwerking met buurtbewoners, gemeente Dordrecht en BTL Realisatie. Er hebben al een aantal kleine werkzaamheden plaatsgevonden, zodat de boomgaard beter toegankelijk is.

RTVDordrecht-filmpje 17 september 2013

Informatieavond

Tijdens de informatieavond van 5 februari 2014 in de Oranje Nassauschool bleek een grote betrokkenheid bij dit stukje groen. Er kwamen ruim 60 bewoners naar de bijeenkomst. Verschillende mogelijkheden voor de boomgaard zijn de revue gepasseerd. Ook is benadrukt dat "niets doen" tot de mogelijkheden behoort.

 

Uitkijktoren

In de periode daaropvolgend is een aantal malen overleg geweest tussen enkele buurtbewoners, gemeente Dordrecht, BTL en het NWC (Natuur-Wetenschappelijk Centrum). Onderwerpen als bestemmingsplan, mogelijkheden, beperkingen, bescherming van flora en fauna en uitvoering zijn aan de orde geweest.

 

Ook is de optie bekeken een uitkijktoren te plaatsen. Bij navraag bij de gemeente zou dit mogelijk zijn tot een hoogte van 3 meter. Gezien de hoogte van de begroeiing en de te maken kosten is dit op deze plek geen optie.

 

Wat vindt u?

Op dit moment is er een pad gemaaid door BTL. Achter in de boomgaard hebben kinderen een hut gemaakt en de paden worden betreden. Maar wat gaat er in de komende periode gebeuren? Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben wij uw hulp nodig.

 

Graag ontvangen wij uw mening over het volgende:
 

Toegang

De huidige toegang is wat rommelig. Ook zijn ter hoogte van de restanten van een hek, takken en boomstronken neergelegd. Dit geeft wel een beperkte toegang, maar maakt het minder valide mensen of ouderen de toegang onmogelijk. Wij zien hier liever een natuurlijke wering door bijvoorbeeld grotere boomstammen neer te leggen. Vooraan is een ruimere plek gemaaid. Hier zou een picknicktafel geplaatst kunnen worden.

 

Informatie over de boomgaard

Door een informatiebord te plaatsen willen we aandacht, maar ook zorgzaamheid vragen voor dit stukje natuur. Dit bord kan informatie bevatten over de huidige begroeiing, maar een stukje geschiedenis behoort ook tot de mogelijkheden. 
Het bouwen van een website zou ook kunnen. Wel zijn hier dan meerdere mensen voor nodig voor beheer en onderhoud. Eventueel kan die informatie ook uitgebreid worden met wetenswaardigheden van de directe omgeving. 

 

Wandeling

Het bestaande pad zou door BTL door middel van het inzaaien van het loopgedeelte een verstevigend effect kunnen hebben op de bodem. Wel zal er enkele keren per jaar met een kleine bosmaaier gemaaid moeten worden.

Er schijnt zo af en toe door IVN een wandeling rondom Stadspolders te worden georganiseerd. Mogelijk kan deze boomgaard voor een kort bezoek worden toegevoegd hieraan.


Naar aanleiding van uw reactie willen we bekijken of voor realisatie van kleine aanpassingen aan de toegang en licht onderhoud door BTL een vergoeding is aan te vragen door middel van nog een wijkwens.  


Laat uw mening weten

- per post of persoonlijk op H. Roland Holst-erf 308, 3315 TK Dordrecht 
- via email boomgaardbildersteeg@live.nl 
- via Twitter @paulzuijdweg


Tevens willen wij u vragen deze reactie ook te communiceren met uw buurtbewoners of anderen in Stadspolders


Met vriendelijke groet,


Paul Zuijdweg 
Initiatiefnemer Boomgaard Bildersteeg DordrechtNaar het overzicht