Stadslandbouw Dordrecht

Nationale Tuinweek 14 t/m 21 juni 2014Nationale Tuinweek 2014

Kleine projecten binnen de bebouwde kom van Dordrecht.

 

Tip: Download hier de routebeschrijving als PDF bestand
of haal de route in geprinte vorm op bij Intree Dordrecht
Klik hier voor de plattegrond (Google map)

Volgorde

Gegevens

1

De Heerlyckheid, Beleeftuin, ParkhuisDe Heerlyckheid, Beleeftuin, Parkhuis, Haaswijkweg Oost/Kamperfoeliestraat, contactpersoon Willy Schuurman, M: 06-41721835, E: wschuurman69@gmail.com, theetuin, moestuin, zintuigprikkelende wandelroute, beweegelementen om dementieproces te vertragen, vlindertuin in oprichting.
Stichting het Parkhuis opende in september 2013 deze beleeftuin. Wat eens een saai grasveld was, werd door het enthousiasme van activiteitenbegeleiders Willy Schuurman in een half jaar omgetoverd in een ervaringsplek.

2

Het Vlijpark, volkstuinencomplex, Amateur Tuinders Vereniging Dordrecht, Het Vlijpark, VolkstuinencomplexNieuwe Noordpolderweg 1, T: 078-6140454, E: info@vlijpark.nl, www.vlijpark.nl; actieve vereniging voor Natuurlijk Tuinieren, Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (3 stippen), verwerking van tuinafval in compost, voor een natuurlijk evenwicht in de moestuin worden geen kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

3

Kebun Sayur, BuurtmoestuinKebun Sayur, buurtmoestuin, gelegen in de wijk Reeland tussen Riouwstraat en Besarstraat, contactpersoon Hetty Berens: E: hettyberens@upcmail.nl; sinds april 2013 tuinieren buurtbewoners op 8 individuele perceeltjes; op een collectief tuingedeelte tuinieren kinderen uit de buurt; de groenten en kruiden worden biologisch geteeld; aan het eind van het seizoen is er een oogstmaal voor buurtbewoners; een imker verzorgt een bijenkast.

4

De Eikenhof, boerentuin, Dubbeldamseweg Zuid 362, eigenaar: Corrie Ton-de Kock, T: 078-6149924, M: 06-30335463, E: corrie_de_kock@hotmail.com; geopend maandag t/m vrijdag voor groepen (na afspraak), entree € 1,-- incl. koffie of thee; geopend iedere zaterdag april t/m oktober voor iedereen, gratis entree; de tuin is 3000 mgroot met een boomgaard, walnotenboom, moes- en bloementuin, weiland met schapen, tuinhuis, kippen, haan; kindvriendelijk; beeldentuin; bed & breakfast ‘Het Tuinhuis’.

5

Stads(moes)tuin ‘Van steen naar stadstuin’,  Krispijnseweg 285 (hoek Brouwersdijk), wijk Oud-Krispijn, contactpersoon en initiatiefnemer: Mart School, E: m.school3@upcmail.nl; na overleg met de eigenaar van de hoektuin, de heer J.B. v.d. Sijde (huisarts), in juli 2011, over het plan van Platform Duurzaamheid Dordrecht voor meer buurtmoestuinen in Dordrecht, is door hem toestemming verleend de bestaande tuin om te vormen tot een stad(moes)tuin; in september 2011 is de boogpoort en gereedschapskist van (tweedehands) planken en ribben gemaakt  en de al aanwezige grinttegels (40 x 60 cm) zijn hergebruikt voor de afscheidingsmuur; lente 2012 is er voor de eerste maal gezaaid en geplant.

6

Groeituinen Dordrecht, Stichting, ‘een tuin waar iedereen uit de wijk kan Groeituinen Dordrecht, Stichting, ‘een tuin waar iedereen uit de wijk kan groeien’groeien’, Patersweg, contact-persoon: Onno de Bruyne, T: 078-6226887, E: onjobde@gmail.com, www.facebook.com/groeituinendordrecht; na de sloop van flats aan de Patersweg is het braakliggend terrein voor de duur van een aantal jaar ter beschikking gesteld voor wijkbewoners door de gemeente Dordrecht.

7

Imker-/bijenvereniging Dordrecht e.o., Reeweg Zuid 72B (verenigingsgebouw), secretariaat (post uitsluitend via de secretaris), L.T.M. van der Heijden, Graanzolder 22, 3262 CR Oud-Beijerland, T: 0186-614154 (maandag t/m vrijdag ná 17.00 uur), E: nbv.dordrecht@upcmail.nl, www.dordrecht.bijenhouders.nl; bijen- en honingmarkt op de derde zaterdag in april (verkoop honing, bijenvolken, bloeiende plantjes; bijenpark, basiscursus bijenhouden, cursus bijengezondheid en korfvlechten, lezingen, honingkeuring); door de bestuivende arbeid van de bijen ondersteunen de imkers de biodiversiteit.

8

Crabbehoeve, stichting, (moes)tuin voor en door wijkbewoners, Van Crabbehoeve, stichting, (moes)tuin voor en door wijkbewonersKarnebeekstraat, contactpersoon: Mariska Wagner, T: 078-6170016 E: m.wagner@crabbehof.nl, www.facebook.com/crabbehoeve; moestuin, strookje boomgaard, bloementuin, ontmoetingsplek onder de bomen, terras voor het gebouw.

9

De Rijke Sterrentuin, vereniging, gelegen tussen het Dalmeyerplein en de Leeuwstraat, postadres Dalmeyerplein 10, 3318CB Dordrecht, E: info@derijkesterrentuin.nl, contactpersoon?: Arie van Zanten, arie.van.zanten@live.nl, 06-13645275, www.derijkesterrentuin.nl; een burgerinitiatief van Sterrenburgers die met elkaar biologisch willen tuinieren op een omheind terrein van de gemeente met ca. 80 tuintjes van 10 m2; aanmelding en toewijzing via de site, na akkoordverklaring van gebruiksovereenkomst en reglement; schuur met toilet, ruimte voor tuingereedschap; een aantal tuintjes is rolstoelvriendelijk; compostvakken en fietsen-stalling bij de ingang; cursus biologisch tuinieren.

Facultatief

‘Dordrecht Bloemrijk’, werkgroep NVG van st. Platform Duurzaamheid Dordrecht (www.natuurvoedinggezondheid.wordpress.com, www.dordtduurzaam.nl) organiseert sinds het voorjaar 2011 zaai-in-acties; de gemeente Dordrecht (www.dordrecht.nl) ondersteunt de zaai-ins in het kader van het plan Stedelijke Ecologische Structuur (SES) om planten & dieren - in de stad en het buitengebied - meer kansen te geven; het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen voor bijv. bloemenvelden en stadslandbouw , wordt ‘Tijdelijke Natuur’ genoemd. Een bij- en vlindervriendelijke bloemenmix is, na het omploegen van de grond en het verwijderen van zwerf-afval, in mei en juni ingezaaid op de (braakliggende) locaties: o.a.  Leerpark, naast de Klimhal, Maria Montessorilaan (2013) De bloemenmix bevat o.a. korenbloem, zonnebloem, lamsoor, bolderik, klaproos, phacelia (bijenvoer), wilde peen, inkarnaatklaver, leeuwenbek, raapzaad, lijnzaad.

Tip: Download hier de routebeschrijving als PDF bestand
of haal de route in geprinte vorm op bij Intree Dordrecht

Bekijk hier de route langs stadslandbouw-locaties buiten de bebouwde kom