Stadslandbouw Dordrecht

Stedennetwerk Stadslandbouw

Stadslandbouw is in Dordrecht, naast de bestaande locaties, een vorm van tijdelijk gebruik van leegstaande of braakliggende gronden.
De gemeente Dordrecht erkent het belang van stadslandbouw en heeft zich verbonden aan de landelijke Agenda Stadslandbouw 2014 opgesteld door het Stedennetwerk Stadslandbouw.

Landelijk netwerk
Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw. De initiatiefnemers van het netwerk zijn Wageningen UR (University & Research Centre) en Netwerk Platteland. 

www.stedennetwerkstadslandbouw.nl:
Stad en voedselvoorziening, stad en lokale voedselketens, stad en kringlopen, stad en groen… veel komt samen in de term ‘stadslandbouw’. Stadslandbouw staat volop in de belangstelling, het bruist van de ideeën, plannen en initiatieven. Maar het ontbreekt vaak aan samenhang en richting. Initiatieven komen daardoor moeizaam of niet tot wasdom. Elke pionierende gemeenteambtenaar, ondernemer, burger die zich bezighoudt met stadslandbouw moet als het ware zelf het wiel weer uitvinden: welke regels zijn voor mijn initiatief van toepassing, waar kan ik ontwikkelen, wie heeft kennis van zaken en hoe kan ik initiatieven faciliteren. Het netwerk brengt pioniers bij elkaar en stimuleert met hen de ontwikkeling van stadslandbouw in Nederland.

Wat biedt het Stedennetwerk Stadslandbouw?
​- Een prikkelende omgeving voor uitwisseling van kennis en ervaring op gebied van stadslandbouw
Persoonlijke coaching op het thema stadslandbouw, voedsel en stad-landrelaties
Een uitgebreid en innoverend netwerk
Mogelijkheid om richting te geven aan wetenschappelijke onderzoek op gebied van stadslandbouw
Steun en legitimiteit bij werk in eigen omgeving
- Een platform om stadslandbouw lokaal en landelijk te agenderen

In het voorjaar van 2013 heeft het Stedennetwerk Stadslandbouw de Agenda van de Stadslandbouw opgesteld. Wethouder Alexandra van Huffelen heeft de Agenda Stadslandbouw op 15 mei 2013 aangeboden aan Staatssecretaris Sharon Dijksma.

De volgende gemeenten hebben de agenda inmiddels ondertekend:
Rotterdam, Groningen, Ede, Nijmegen, Zutphen, Geleen-Sittard, Vlaardingen, Capelle a/d IJssel, Zeist, Apeldoorn, Zwolle, Utrecht, Dordrecht, Arnhem, Alphen aan den Rijn, Steenwijkerland, Maastricht, Den Haag, Eindhoven, Breda, Almere, Alkmaar, Haarlemmermeer, Leeuwarden

Mini-symposium
In het kader van het stedennetwerk stadslandbouw heeft de gemeente Dordrecht, met stichting Platform Duurzaamheid Dordrecht, meegewerkt aan de organisatie van het mini-symposium ‘Samen werken aan stadslandbouw in Dordrecht’ op 30 oktober 2013 in de Duurzaamheidsfabriek, waaraan ruim 80 Dordtse stadslandbouwers en belangstellenden hebben deelgenomen. Tijdens deze bijeenkomst is het Netwerk Stadslandbouw Dordrecht van start gegaan.

Dordtse website
Het Netwerk Stadslandbouw Dordrecht is verder verstevigd met de realisatie van de website www.stadslandbouwdordrecht.nl, welke sinds juni 2014 ‘in de lucht’ is. Het Dordtse bedrijf Avant Internet bv heeft de website ontwikkeld. Door de te verwachten groeiende betrokkenheid en belangstelling voor het zelf telen van 'eetbare planten' zal de komende tijd de site met zo veel mogelijk Dordtse stadslandbouwlocaties worden aangevuld. In dit proces heeft de gemeente Dordrecht succesvol als participant opgetreden: Stichting Platform Duurzaamheid Dordrecht was opdrachtgever en de gemeente Dordrecht heeft opgetreden als deelnemer en facilitator.